หน้าเว็บ

ของแต่งบ้าน

ทำไมต้องมีการจัดสวน

1. ทำให้บริเวณบ้านสวยงาม
การที่บริเวณบ้านของท่านสวยงามย่อมเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ผ่านไปมาเป็นสง่าราศีแก่บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นในทางตรงกันข้ามหากบริเวณบ้านของท่านรกรุงรัง นอกจากไม่เป็นที่ชื่นชมแล้ว ยังอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษอีกด้วย

2. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
เมื่อบ้านของท่านสวยงามเมื่อท่านกลับมาจากการทำงานย่อมมีโอกาสได้พบเห็นสิ่งสวยงามได้พักผ่อนในบริเวณบ้านที่ไม่ต้องเสียเงินทองออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ท่านยังได้พักผ่อนและได้รับอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ในบริเวณบ้านอีกด้วย

3. เป็นการป้องกัน
ในกรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เหล่านั้นสามารถป้องกันแสงสว่างจากถนนหรือยวดยานที่ผ่านไปมาและส่องแสงรบกวนผู้อยู่อาศัย, สามารถป้องกันเสียงรบกวนจากรถยนต์และจักรยานยนต์

4. เพื่อกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วๆไป
เพื่อกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วๆไปในอากาศและฝุ่นละอองจากถนนไม่ให้เข้ามาในบ้านของท่านโดยเลือกใช้พรรณไม้ที่ สามารถเก็บฝุ่นละอองได้มากเช่น สนทะเล, สนประดิพัทธ์

5.จัดแต่งบางตำแหน่งของสวนเพื่อปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของบริเวณใกล้เคียง

6. เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว ป้องกันการลอบมองจากเพื่อนบ้าน


7. เป็นแหล่งอาหาร
ในกรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ที่ให้ผล หรือเป็นพืชผักสวนครัว ต้นไม้เหล่านั้นสามารถให้ผลหรือส่วนต่างๆเป็นอาหารแก่ท่านได้ซึ่งนอกจากไม่ต้องซื้อหาจากนอกบ้านแล้ว ท่านยังมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารที่ปราศจากยากำจัดแมลงอย่างแท้จริงอีกด้วย

โซฟาแต่งบ้าน